Sediment

Gunhild Mathea Olaussen

Skulptur (8 x 0,4m)

Seks betongelementer med innslag av Acrylic 1. Støpt horisontalt lag på lag i hvit sement blandet med fargepigment og sand hentet fra fire ulike geografiske lokasjoner.

 

---

Sediment ble utviklet som et stedssensitivt verk til utstillingen Sounding Matter på Galleri F15 i 2020.

 

Utstillingen Sounding Matter var et dybdesøk inn i oss og våre omgivelser. Tittelen refererer konkret til klanger som oppstår i møtet mellom oss, rom og materiale, samt til det å lytte som aktiv handling. Å lytte er av sentral betydning i de kunstneriske undersøkelsene som arbeider med iscenesettelse av rom gjennom lyd, minimalistisk skulptur og dramaturgiske strukturer. 

 

Utstillingens verk Interferens, Resonans, Sediment, Place 1 og Place 2 er på ulike vis henvendelser til våre kroppers materialitet, de er omgivelser som søker å berøre nærhetssoner der vi som mennesker på ulike måter kan fornemme at vi inngår i en finmasket sammenfletting med det som omgir oss. Sounding Matter var en soloutstilling som fikk fylle hele Galleri F15.

Les mer om utstillingen her: https://www.researchcatalogue.net/view/946311/946326

Sediment

Sediment er et skulpturelt verk som danner en elliptisk halvsirkel som strekker seg over hele lengden av det midterste rommet i andre etasje på Galleri F15 (se utstillingskart og verksbeskrivelser nederst på denne websiden). Den kurvede formen henvender seg til det som ligger utenfor galleribygget og går i dialog med arkitektur og natur. Skulpturen vekker assosiasjoner til fallen arkitektur, en struktur bygd av mennesker og siden tatt over av tiden og naturen.

Sediment kan vekke assosiasjoner til en struktur som er til for å sette seg ned på for å skue ut gjennom vinduene og ut over landskapet på Jeløya, et sted for kontemplasjon, men skulpturen er av skjør kvalitet, for lav og ulendt og ikke fungerende til det formålet, den blir nærmest stående i veien for publikum. Materialet i seg selv er tilegnet den kontemplerende plassen. Sediment står der som et slags omriss av tid som var, av kropper som satt, av spor som ble laget, men fortsatt er med å forme tiden fremover.

 

Sediment har ingen egen lyd, men i dette rommet møtes den samlede lyden fra alle installasjonene i galleriet som kommer sammen og former en egen komposisjon. Lyden blir aldri helt nær, men slik som lyd høres ut når den kommer fra nærstående rom. Sediment står som et vitne og lytter til hendelsene rundt.

 

Arbeidet tar utgangspunkt i hvordan tid oppleves ulikt, hvordan vi eldes ulikt ut fra akkumulasjon av levesett, erfaringer og minner, og hvordan tiden er ulik for alt liv og all materie. Geologisk akkumulasjon er avsetting av løsmasse som transporteres med elver, havstrømmer, breer og avleiringer. Sediment tar utgangspunkt i slike avleiringer og den fysiske tiden de omfavner.

ENG:

Casted sculpture in mixed material and sand collected from various geographical locations.

Installation premiered at solo exhibition Sounding Matter at Galleri F15 2020

A larger elliptical semicircle that extends the entire length of the middle space of the second floor of F15. The curved shape addresses what lies outside the gallery building on the second floor of Gallery F15. It is molded to an almost excessive height by a bench, as if you could sit down on it, but in fragile quality and a little too high, and therefore not working for that purpose, as a kind of outline of architecture, elapsed time, traces of bodies that have left.

 

The work thematize how time is individually experienced, how we as individuals age differently based on the accumulation of lifestyle, experiences and memories. "Accumulation" again, a term used in biology, describes the deposition of solids transported by rivers, ocean currents, glaciers, this process forms sediment. The artwork Sediment is exploring such deposits and the physical time they embrace.

photos (from top): 

Vegard Kleven © Galleri F 15

Johan Husvik-Olaussen

Vegard Kleven © Galleri F 15

Ane Thon Knutsen

---

Supported by

Arts Council Norway (FFLB)

Regional Project Funds for Visual Arts / Art Centers in Norway.

NOTAM

The Norwegian Artistic Research Program

Norwegian Theatre Academy

 

---

Links, exhibitions

https://punkto.no/exhibitions_f15/gunhild-mathea-olaussen-responsive-space/?lang=en

A part of Olaussen research project Responsive Space at The Norwegian Theatre Academy