top of page

 

Responsivt rom – en lytting inn i materialitet

Published in Research Catalogue: 

https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=946311

(Please push the button "OPEN EXPOSITION" on the designated site)

NO:

 

Responsivt rom – en lytting inn i materialitet er et dybdesøk inn i oss og våre omgivelser.
De kunstneriske arbeidene kan beskrives som større skulpturelle lydinstallasjoner som beveger seg mellom visuell kunst, scenekunst og lydkunst. Verkene utforsker rom, materiale, lyd, kropp og tid som likeverdige deler i en komposisjon.
Forskningens hovedverk Interferens, Resonans, Sediment, Place 1 og Place 2 er på ulike vis henvendelser til en utvidet opplevelse av dialogen mellom tilstedeværelse og materialitet. De er omgivelser som søker å berøre nærhetssoner der vi som mennesker kan fornemme at vi inngår i en finmasket sammenfletting med det som omgir oss. Å lytte er av sentral betydning i de kunstneriske undersøkelsene som arbeider med iscenesettelse av rom gjennom lyd, minimalistisk skulptur og dramaturgiske strukturer. Eksposisjonen er skrevet på norsk.

 

ENG:

 

Responsive space – sounding into materiality is an in-depth research project into the interrelationship between us and our surroundings. The artworks can be described as large sculptural sound installations which blur the lines between visual art, performing arts and sound art. The works explore space, material, sound, body and time as equal parts in a composition.
The main artworks of the research Interference, Resonance, Sediment, Place 1 and Place 2 are in a variety of ways inquiries towards an expanded experience of the dialogue between presence and materiality. The artworks are composed environments which respond and take shape and form from their surroundings, seeking to touch proximity zones where we as humans can sense aspects of being closely intertwined with our surroundings. The act of listening is of central importance in the artistic survey. Olaussen stages space utilising the mediums of sound, minimalistic sculpture and dramaturgical structures.
The exposition is written in Norwegian.

Artistic outcome (liks to project sites):

 Sediment

 Resonance

 Interference

 Place 1 and 2

 Affinity

 Electric harp

bottom of page