top of page

Photo: T. Wold Anthonsen/ Oslo byarkiv

Grorud Libretto

Gunhild Mathea Olaussen / Jørn Tore Egseth

Sound installation 2014

Grorud Libretto er en opera om samspillet mellom arkitektur, infrastruktur og befolkning i

Groruddalen.

Denne operaen består av en lydinstallasjon med scenografiske elementer. Lyden er bearbeidede

opptak av operasangerne Jørgen Backer og Mathilde Salmi Marjavara. Teksten, librettoen disse to

fremfører er bruddstykker av samtaler rundt det å reise. Sopranstemmen er basert på samtaler med en gruppe 5.klassinger fra Grorud skole, barytonstemmen er basert på samtaler med en gruppe seniorer på Ammerud bo– og kultursenter.

Komposisjonen tar utgangspunkt i T-banens reise mellom Jernbanetorget og Grorud. Lydene fra

T-banen speiles i komposisjonens tonespråk. Banens bevegelse mellom stasjonene og menneskenes bevegelser på stasjonene utgjør komposisjonens to grunnbevegelser. Operaen spilles i fem høyttalere som tegner opp retninger i rommet og resonnerer i paviljongens arkitektur.

Grorud Libretto er en vrimmel av historier fortalt av gamle og unge. Kakofonien som oppstår flytter

seg rundt i rommet og veksler mellom å hente fram og overdøve enkelthistoriene. Historiene blir i

seg selv én musikalsk enhet, en musikalsk bevegelse.

Baryton: Jørgen Backer

Sopran: Mathilde Salmi Marjavara

Idé utviklet i samarbeid med Naja Lee Jensen

Initiativtaker og produsent: Kulturbyrået Mesén

Takk til Sporveien.

Photo: Av Hans-Petter Fjeld - Eget verk, CC BY-SA 3.0,

bottom of page